עבודה בעולם

כניסה למערכת הניהול

Quote

הצלחה אינה תוצאה של בעירה שקטה,
אתה צריך לעלות באש

~ רג'י לייץ ~
Next